021-66479520 info@jada.ir

معرفی دوره

دوره دستیار کنار دندانپزشک

دوره دستیار کنار دندانپزشک

دوره آموزش دستیار دندانپزشک عمومی   دستیار دندانپزشک به عنوان کمک یار دندانپزشک شناخته می شود. فردی که بیمار را برای شروع عملیات پزشکی آماده می نماید و وسایل...

توضیحات
دوره تکنسین داروخانه

دوره تکنسین داروخانه

دوره آموزش تکنسین داروخانه - نسخه خوانی   برخلاف گذشته، امروز به شغل تکنسین داروخانه به دید یک تخصص نگاه می کنند. شغلی تخصصی با حساسیت های خاص که نیاز به گذراندن...

توضیحات
 تعمیرات تجهیزات پزشکی

 تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی   ضرورت تشکیل دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی یکی از تازه ترین رشته هایی است که قدم به عرصه دنیای تکنولوژی جهانی گذاشته است....

توضیحات
دوره مراقبت از سالمند

دوره مراقبت از سالمند

دوره آموزشی مراقبت از سالمند  دوره مراقبت از سالمند کھنسالي یا سالمندی یکي از مراحل زندگي است. در واقع پیری بیماری نیست بلکه یک جریان زیستی است که کلیه افراد بشر را...

توضیحات
دوره پیشرفته تکنسین داروخانه

دوره پیشرفته تکنسین داروخانه

دوره پیشرفته تکنسین داروخانه   عمده تکنسین داروخانه بصورت تجربي و برخي نیز با گذراندن دوره ھاي آموزشي در ١٣٠٠٠ داروخانه کشور مشغول بکار ھستند. يادگیري اصول كار...

توضیحات