معرفی دوره

دوره دستیار کنار دندانپزشک

دوره دستیار کنار دندانپزشک

دوره آموزش دستیار دندانپزشک عمومی   دستیار دندانپزشک به عنوان کمک یار دندانپزشک شناخته می شود. فردی که بیمار را برای شروع عملیات پزشکی آماده می نماید و وسایل ضروری مورد نیاز را ضدعفونی می کند. او در تمامی مراحل درمان بر بالین بیمار و کنار پزشک حضور دارد و وسایل مورد نیاز پزشک را […]

دوره دستیار دندانپزشک تخصصی ایمپلنت

دوره دستیار دندانپزشک تخصصی ایمپلنت

دوره دستیار تخصصی ایمپلنت    دستیار کنار دندانپزشک به عنوان کمک یار دندانپزشک شناخته می شود. فردی که بیمار را برای شروع عملیات پزشکی آماده می نماید و وسایل ضروری مورد نیاز را ضدعفونی می کند. او در تمامی مراحل درمان بر بالین بیمار و کنار پزشک حضور دارد و وسایل مورد نیاز پزشک را […]

دوره دستیار دندانپزشک تخصصی ارتودنسی 

دوره دستیار دندانپزشک تخصصی ارتودنسی 

دوره دستیاری دندانپزشک تخصصی ارتودنسی    دستیار کنار دندانپزشک به عنوان کمک یار دندانپزشک شناخته می شود. فردی که بیمار را برای شروع عملیات پزشکی آماده می نماید و وسایل ضروری مورد نیاز را ضدعفونی می کند. او در تمامی مراحل درمان بر بالین بیمار و کنار پزشک حضور دارد و وسایل مورد نیاز پزشک […]

دوره تکنسین داروخانه

دوره تکنسین داروخانه

دوره آموزش تکنسین داروخانه – نسخه خوانی   برخلاف گذشته، امروز به شغل تکنسین داروخانه به دید یک تخصص نگاه می کنند. شغلی تخصصی با حساسیت های خاص که نیاز به گذراندن مهارت هایی ویژه دارد. با توجه به نیازهای فعلی جامعه افرادی که به شغل تکنسین داروخانه اشتغال دارند، باید دایره ی وسیعی از […]

 تعمیرات تجهیزات پزشکی

 تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی   ضرورت تشکیل دوره تعمیرات تجهیزات پزشکی مهندسی پزشکی یکی از تازه ترین رشته هایی است که قدم به عرصه دنیای تکنولوژی جهانی گذاشته است. این رشته در جهت کاربرد علوم فنی و مهندسی در یاری رساندن به پزشکان برای تشخیص و درمان هرچه بهتر بیماری ها تاثیر بسزایی دارد. هدف […]

دوره مراقبت از سالمند

دوره مراقبت از سالمند

دوره آموزشی مراقبت از سالمند  دوره مراقبت از سالمند کھنسالي یا سالمندی یکي از مراحل زندگي است. در واقع پیری بیماری نیست بلکه یک جریان زیستی است که کلیه افراد بشر را شامل شده و نمی توان آن را متوقف کرد. بنابراین اگر آمادگي ھاي لازم براي آن از سوي فرد، جامعه و حاکمیت وجود […]

دوره امدادگر اورژانس – كمك ھای اولیه و فوریت ھاي پزشکی

دوره امدادگر اورژانس – كمك ھای اولیه و فوریت ھاي پزشکی

دوره آموزش کمک های اولیه و فوریت های پزشکی – امدادگر اورژانس   با توجه به نیاز روز افروزن به خدمات رسانی اورژانس و نیروهای امدادی، جهاد دانشگاهی علوم پزشگی تهران در جهت تکمیل کادر نظام سلامت کشور، اقدام به پرورش افرادی با توانایی های ویژه و دانش علمی و عملی کافی به عنوان نیروهای […]

دوره پیشرفته تکنسین داروخانه

دوره پیشرفته تکنسین داروخانه

دوره پیشرفته تکنسین داروخانه   عمده تکنسین داروخانه بصورت تجربي و برخي نیز با گذراندن دوره ھاي آموزشي در ١٣٠٠٠ داروخانه کشور مشغول بکار ھستند. يادگیري اصول كار در داروخانه بصورت تجربي ھر چند با سالھا تجربه ھمراه باشد ھرگز نخواھد توانست جاي آموزش آكادمیك و علمي را بگیرد. متاسفانه صحیح نبودن اطلاعات دارويي تكنسین […]